Forside

Dansk Klatreforbund arbejder målrettet på at forbedre klatrefaciliteterne i Danmark. Vi er involveret i de fleste klatrevægsprojekter og opsamler løbende viden om alle detaljerne i processen. Klatresportens udvikling er vores vigtigste pejlemærke og derfor vil vi gerne give vores viden videre til jeres klatrevægsprojekt.

Der er en del fald grupper når man skal bygge klatrevægge og vi vil gerne hjælpe jer med at sikre at I får en moderne væg som kan give tusindvis af aktivitetstimer med klatresport.

Dansk Klatreforbund er er veletableret forbund under Danmarks Idræts Forbund og en paraply organisation for klatresporten i Danmark. Forbundet består af en bestyrelse, et sekretariat med ansatte og en hær af frivillige. Vi er “ejet” af vores medlemmer som består af alle landets klatreklubber og et voksende antal skoler/institutioner.

Vi er i vores vejledning uafhængige af div. udbydere af klatrevægge, greb, madrasser og udstyr. Vores sigte er kort fortalt at klatrevægge skal være let tilgængelige, sportslige og bevægelsesorienterede.

Vi hjælper med:
– analyser af potentialer og brugergrupper
– kapacitets- og kvalitetsbehov
– udarbejdelse af projekt- og funktionsbeskrivelser
– design og indretning af klatrevægge, sociale zoner og støttefunktioner
– sparring om budget og finansiering
– forberedelse af drift, sikkerhed, rutebyg, træning og daglig praksis
– overblik over formelle krav, regler og standarder  

OBS!
Vi giver et overblik over de formelle krav men har ikke kompetence til konkret rådgivning om jura, bygge- og brand-tekniske temaer