Skolevæg

Start med en Boulder-væg

Dansk Klatreforbund anbefaler at skoler, institutioner og mindre klatreklubber først og fremmest bygger en Boulder-væg. “Boulder” er Engelsk og betyder stor sten og disciplinen bouldering handler om sjove, korte klatreudfordringer i lav højde.

En Bouldervæg er 4 – 4,5 meter høj og sikres med en faldmadras. Der er derfor ikke behov for reb, sele, karabiner og heller ingen krav om sikkerheds-uddannelser.

En klatre-rute på bouldervæggen kaldes for et problem – Bouldering handler om at løse et kort og kreativt bevægelsesproblem på en elegante og effektiv måde. Bouldering foregår ofte i grupper af 3 – 5 personer som skiftes til at finde løsninger på problemet. Gruppen samarbejder om den kreative proces, og prøver at finde løsningerne sammen.

Kids Boulder games 21
Klatring i idrætstimerne. Dansk Klatreforbund har de relevante kurser og materialer til sjove og intensive klatre-aktiviteter

Bouldervæggen har mange fordele:

  1. Let tilgængelighed
  2. Ingen alvorlig risiko!
  3. Væsentligt højere aktivitetsniveau
  4. Fokus på bevægelse i stedet for sikkerhed!
  5. Kan aktivere mange børn samtidigt – sved på panden!
  6. Social og motorisk kreativ aktivitet
  7. Børn & unge kan klatre uden opsyn!
  8. Plads besparende
  9. Billig og let at etablere
  10. Simpel uddannelse

Gratis vejledning
Dansk Klatreforbund vejleder skoler, Institutioner, klatreklubber og andre i forhold til etablering af klatrefaciliteter. Vi tilbyder også uddannelse og inspiration til aktiviteterne.

Vejledningen tager udgangspunkt i at etablere sjove og sportslige klatrevægge som passer til brugergruppen. Dansk Klatreforbund forholder sig neutral i forhold til div. udbydere af klatrevægge / klatregreb / klatreudstyr

Skørping Bouldervæg
Ny bouldervæg i gymnastiksalen

Byg Selv – vejledning
Dansk Klatreforbund har  i samarbejde med de professionelle Danske klatrevægs-udbydere udarbejdet vejledninger til hvordan skoler, institutioner og mindre klatreklubber kan etablere  simple og gode boulderfaciliteter ved selvbyg. Vejledningene anviser materialer, konstruktion, montering, sikkerhedsbestemmelser.

Dansk Klatreforbunds anbefaling
En god skole bouldervæg skal kunne indgå i skolens idrætsundervisning og kan yderligere være et frit idræts- og bevægelsestilbud i fritiden – uden særligt opsyn. For at væggen kan indgå i idrætsundervisningen er der nogle minimumskrav til størrelsen.

Bredde – min. 12 meter (ved placering i et hjørne min. 15 meter)
Højde –  4 meter er nok til skole bouldering og der skal være udfordringer som slutter før toppen.
Fladerne – de første 12 meters bredde skal være “Face” (Lodret – varierende mellem 10% indad hældning til 10% udad hældning)
– bygges der mere end 12 meter i bredden bør der tilføjes mere overhængende sektioner -(20 – 35 graders overhæng)

Hillerød
Hillerødholm skolen er gået “all in” og har dedikeret en fuld gymnastiksal til bouldering, i tæt samarbejde med. og finansieret af, den lokale klatreklub