Krav, regler og standarder


Forsikring, tilladelser, sikkerhedskrav og godkendelser

Ved medlemskab af Dansk Klatreforbund er foreningen automatisk forsikret gennem Idrættens forsikringer – et samarbejde mellem Forsikringsselskabet Tryg, DIF og DGI.

Forsikringen dækker følgende:

  • Ansvar
  • Arbejdsskade
  • Psykologisk krisehjælp
  • Idrætsrejse
  • Retshjælp
  • Policer og betingelser

For yderligere information se: www.idraettensforsikringer.dk 

Dansk-Standard

Dansk standard (europæisk standard CEN)

Dansk Standard er en del af den Europæiske CEN samarbejde som udarbejder vejledende normer for styrkemæssige minimums standarder ved konstruktion af klatrevægge. Dansk Klatreforbund deltager i det løbende arbejde med at tilpasse standarderne til klatresportens udvikling. Normerne beskriver krav til den bærende konstruktion og sikkerhedspunkter og anviser hvordan konstruktionen bør testes.

Der er 2 relevante normer:
DS/EN – 12572-1   For kunstige klatrevægge med sikringspunkter
DS/EN – 12572-2   For boulderstrukturer

Dansk Klatreforbunds Krav, hjælp og vejledning

Det er vigtigt for udviklingen af dansk klatring at vores faciliteter har en sikkerhedsmæssig høj standard. Dansk Klatreforbund stiller derfor krav til at alle medlemmer under forbundet lever op til Dansk Standard. Det er muligt at få hjælp fra frivillige i forbundet med erfaring fra andre byggerier – alternativt kan man få professionelle øjne på det sikkerhedsmæssige. Flere af de danske klatrevægs firmaer tilbyder denne service.

Logbog
Det anbefales at der føres en logbog over klatrevæggen. Dansk Klatreforbund anbefaler at man systematiserer tjek af væggen med fastlagte intervaller og på den måde sikrer at væggen er i god stand. I logbogen udarbejdes et overblik over faciliteten. Man skriver dato på tjek, eventuelle reparationer, efterspænding af greb, udskiftning af hængere, m.m. så man har styr på sit vedligehold. En logbog vil være en stor hjælp hvis der sker en ulykke på væggen og giver en god grundlæggende tryghed.

Justitsministeriet

Byggereglement BR18

Klatrevægge blev i 2018 skrevet ind i det overordnede byggereglementet og klatrevægsprojekter bør derfor forelægges Kommunens byggetekniske afdeling for at undersøge om det pågældende projekt kræver byggetilladelse.
Byggetilladelsen omhandler blandt andet statik og brandsikkerhed

Bekendtgørelsen for offentlige forlystelser

Klatrevægge er nævnt i Bekendtgørelsen om offentlige forlystelser som skal sikre kontrol af aktiviteter som f.eks. omrejsende tivoli og lign.

DIF og Dansk Klatreforbund har samarbejdet med Kultur- og Justitsministeriet for at skabe klarhed over hvornår klatrevægge hører under Bekendtgørelsen for offentlige forlystelser.
Afvejningen handler om “karakteren af” og “intentionen med” klatre-aktiviteten:

– aktivitet af primær sportslig karakter hører ikke under Bekendtgørelsen
– aktivitet af primær forlystelsesmæssig karakter er underlagt
bekendtgørelsen.

Afvejning
Langt de fleste aktiviteter på danske klatrevægge er af sportslig karakter. Klatring i klatreklubben, på skolen, undervisning, holdtræning osv.
Aktiviteter af primær forlystelsesmæssig karakter kunne f.eks. være et polterabend- eller fødselsdagsarrangement eller lignende aktivitet som først og fremmest skal underholde.

Tilladelse
Et arrangement af primær forlystelsesmæssig karakter kræver
– certificeret test og godkendelse hos myndighederne
– polititilladelse hos den lokale politimester

Tilsynsmyndigheder
I Danmark er det kun Teknologisk Institut og Force Technology som har licens til at udstede en certificeret kontrol af en klatrevæg

Politi godkendelse
Når tilsynsmyndighederne har godkendt faciliteten og der er udarbejdet en certificeret logbog, skal arrangementet godkendes af det lokale politi. Det er politiet der i sidste ende godkender offentlige forlystelser.

Proces for godkendelse i forbindelse med Bekendtgørelsen for forlystelser